Udostępnij

Liturgiczna Służba Ołtarza


O początkach służby ministranta możemy przeczytać w Piśmie Świętym. W Nowym Testamencie jest mowa o chłopcu, który przyniósł 5 chlebów i 2 ryby. Chrystus dokonał cudu rozmnożenia pokarmu (J 6, 8-9). W oficjalnych dokumentach Stolicy Apostolskiej pierwszą wzmiankę o ministrantach odnajdujemy dopiero w encyklice Mediator Dei wydanej w 1947 roku przez papieża Piusa XII. Przyznaje ona, że do służby powinno się wybrać: „porządnych i dobrze wychowanych chłopców z wszelkich warstw społecznych , którzy z własnej woli będą służyć do Mszy Świętej prawidłowo, pięknie i gorliwie” (MD 39).

Naszym głównym celem jest posługiwanie przy ołtarzu. Nasza posługa ma na przyczynić się do jak najpiękniejszego przeżywania liturgii. Realizujemy ją na różnych płaszczyznach, które za razem są poszczególnymi stopniami: ministrant, lektor, animator i ceremoniarz.

Formacja: Chcąc dbać o piękno liturgii, a zarazem ją dobrze przeżywać, zgłębiamy jej tajemnice poprzez organizowane rekolekcje: - Letni wypoczynek: „Wakacje z Bogiem”, - Kurs lektorski, animatorski, oraz ceremoniarza, - Dni Skupienia - Półtoraroczną formacje kandydatów na animatora.

Odpowiedzialnymi za naszą wspólnotę są:
Moderator LSO - ks. Dominik Leniart
Zastępca moderatora - ks. Michał Piętka
Prezes LSO - cer. Jakub Rykiel

Mail rzeszowlso@gmail.com
Facebook LSO Diecezji Rzeszowskiej | Rzeszów | Facebook
Instragram @lso_rzeszow
Strona www.lso.rzeszow.pl
Youtube LSO Diecezji Rzeszowskiej - YouTube


Kontakt
Zamknij