Udostępnij

Ruch Apostolstwa Młodzieży


Ruch Apostolstwa Młodzieży

Historia:
Ruch Apostolstwa Młodzieży powstał 50 lat temu w Krakowie staraniem ówczesnego Kardynała Karola Wojtyły jako odpowiedź na postulaty Soboru Watykańskiego II dotyczącego Apostolstwa Świeckich w Kościele i był skierowany do młodzieży.
W naszej Diecezji RAM rozpoczął działalność wraz z powstaniem Diecezji Rzeszowskiej staraniem księży i animatorów działających w tym Ruchu w Archidiecezji Przemyskiej.

Misja:
Misją Ruchu Apostolstwa Młodzieży jest formacja młodzieży, która ma nieść Ewangelię do swoich środowisk nauki i pracy. Naszą formację opieramy na trzech filarach: Słowo Boże, Liturgia, Wspólnota. Chcemy wzrastać w wierze i angażować się w budowanie Wspólnoty Kościoła zapraszając do Niej młodych nie zawsze znających Dobrą Nowinę.

Realizacja Misji:

  • Organizowanie wakacyjnych rekolekcji,

  • dni skupienia w ciągu roku,

  • formację animatorów do posługi w Ruchu w czasie tzw. Studium,

  • tworzenie małych wspólnot,

  • angażowanie się w różne wymiary Apostolstwa

Odpowiedzialni:

Ks. Jakub Lorenc – Moderator RAM Diecezji Rzeszowskiej
Ks. Szczepan Węglowski – Z-ca Moderatora RAM Diecezji Rzeszowskiej
Nataniel Jakubowski – Moderator Świecki RAM Diecezji Rzeszowskiej

Gdzie nas znajdziesz:
www.: ramrzeszow.pl
youtube: RAM Rzeszów
Facebook: RAM Rzeszów
Instagram: RAM Rzeszów


Kontakt:

kontakt@ramrzeszow.pl


Kontakt
Zamknij