Udostępnij

Ruch Światło-Życie


Początek Ruchu Światło-Życie

Ruch Światło-Życie ma swoje źródło w nurcie odnowy Soboru Watykańskiego II, który ukazuje drogę Kościoła w nowym czasie odczytując nowe potrzeby człowieka i ludzi szukających swojego miejsca wobec Boga.

Założyciel Ruchu, Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki (1921-1987), odczytując znaki czasu, rozpoczął na polskiej ziemi dzieło Oaz Żywego Kościoła od organizowania rekolekcji oazowych dla ministrantów (1954), Krucjaty Wstrzemięźliwości (1957-1960), a w latach następnych wypracował cały system formacyjno-ewangelizacyjny, obejmujący dzieci, młodzież i dorosłych, a także rodziny (1973).

Tak ukształtowany Ruch Żywego Kościoła został zawierzony Niepokalanej, Matce Kościoła 11 czerwca 1973 roku w Krościenku nad Dunajcem przez kardynała Karola Wojtyłę. Akt ten Ruch uznaje za swój akt konstytutywny, a Krościenko jest siedzibą Ruchu i siedzibą żeńskiej wspólnoty konsekrowanej Ruchu – Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła. W roku 1976 Ruch Żywego Kościoła przyjął nazwę „Ruch Światło-Życie”. ΦΩΣ – ΖΩΗ (Światło-Życie).

Wspólnoty rodzin – w ramach Ruchu Światło-Życie – ubogacone od początku o duchowość międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre Dame przyjęły nazwę ruch Domowy Kościół (1978). Kapłani Ruchu od początku gromadzeni przez ks. Franciszka Blachnickiego wokół ideału Chrystusa Sługi utworzyli Stowarzyszenie „Unia Kapłanów Chrystusa Sługi”.

Formacja i charyzmat

Ruch Światło-Życie obejmuje ludzi różnego wieku i powołania. Cel i program Ruchu wyrażają najkrócej greckie słowa (światło) i (życie), wpisane w znak krzyża i formuła „Światło-Życie”, oznaczająca jedność światła danego od Boga i życia, czyli świadectwo chrześcijańskiego życia. Sprawcą tej jedności jest Duch Święty. On sprawia, że światło rozumu, światło sumienia, światło słowa Bożego, światło Chrystusa jako wzoru osobowego i światło Kościoła w formowaniu dojrzałych chrześcijan rodzi nowego człowieka we wspólnocie Kościoła.
Formacja podstawowa w Ruchu Światło-Życie jest oparta na „Obrzędach chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych” i rozpoczyna się od ewangelizacji (indywidualnej bądź przez rekolekcje: ewangelizacyjne lub stopnia podstawowego) prowadzącej do przyjęcia Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela (Oaza Nowego Życia I stopnia) i do włączenia się w grupę formacyjną uczniów Chrystusa.

Pierwszy etap deuterokatechumenatu realizowany według „Drogowskazów Nowego Człowieka”, czyli „Dziesięciu kroków ku dojrzałości chrześcijańskiej” prowadzi do uczestnictwa w Oazie Nowego Życia II stopnia. Rozpoczęta w niej inicjacja liturgiczna jest kontynuowana w drugim etapie formacji, w którym istotnym elementem jest przeżycie Triduum Paschalnego w formie rekolekcji i odnowa przymierza chrztu świętego. Trzeci etap formacji – mistagogiczny – obejmuje pogłębienie eklezjologiczne (Oaza Nowego Życia III stopnia) i odkrywanie swojego miejsca w Kościele w różnorakiej posłudze diakonijnej.

Na każdym z etapów formacja odbywa się przez systematyczną indywidualną pracę uczestnika, przez cotygodniowe spotkania w małej grupie z animatorem oraz przez uczestnictwo w dniach wspólnoty Ruchu. Cechą charakterystyczną tej formacji jest wychowanie do liturgii i przez liturgię. Na tym fundamencie oparte są szczegółowe programy formacyjne odpowiednie dla wieku i stanu.

Małżeństwa Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie realizują duchowość małżeńską zaczerpniętą z charyzmatu Equipes Notre Dame, której celem jest wzajemne uświęcanie się małżonków, tworzenie jedności małżeńskiej i realizowanie katechumenatu rodzinnego.

Dla młodszych grup wiekowych Ruch Światło-Życie proponuje formację w Oazie Dzieci Bożych i Oazie Nowej Drogi, kontynuowaną w ciągu roku zasadniczo w zespołach służby liturgicznej. Formacja ta ma dostosowany do wieku charakter deuterokatechumenalny i oparta jest na idei dziecięctwa Bożego, przeżywanego w relacji do Boga Ojca przez Syna w Duchu Świętym.

Diakonia

Rezultatem formacji podstawowej członków Ruchu jest świadomość odpowiedzialności za sprawy Kościoła i świata, która wyraża się w podejmowaniu służby na rzecz Ruchu i wspólnot lokalnych.
Diakonia to służba w różnych wymiarach: modlitwy, liturgii, komunikacji społecznej, ewangelizacji, misji, muzyki, wyzwolenia, życia, miłosierdzia. Diakonię te pomagają wspólnocie w całości i młodym i rodzinom z Domowego Kościoła, aby życie we wspólnocie pomagało wzrastać w wierze, w relacji do Boga, Kościoła i człowieka.

Działania w naszej diecezji

Staramy się dbać we wszystkich wymiarach formacji i diakonii wg prawdy charyzmatu Ruchu Światło-Życie. Przygotowujemy uformowanych młodych animatorów i animatorów Domowego Kościoła, aby zarówno młodzi i rodziny byli na drodze wiary.

W diecezji przygotowujemy: 10 kroków ku dojrzałości chrześcijańskiej i celebracje dojrzałości wiary, kręgi liturgiczne i biblijne, spotkania formacyjne dzieci wg konspektów ks. Blachnickiego, Szkoła Chrystusa, Dni wspólnoty, Dzień skupienia animatorów, Oazy modlitwy, modlitwę ze Słowem bożym - Namiot Spotkania, Kurs Oazowy dla Animatorów, rekolekcje wakacyjne wg stopni formacji: Oazy Dzieci Bożych, Oazy Nowej Drogi, Oazowej Nowego Życia.

Poza tym, współdziałamy razem z innymi ruchami młodzieżowymi w naszej diecezji, tworząc wspólne wydarzenia modlitewne, czy integracyjne młodzieży katolickiej będący w ruchach.

Odpowiedzialni:

Ks. Michał Liput – Moderator Ruchu Światło-Życie Diecezji Rzeszowskiej

Ks. Mateusz Mycek – Z-Ca Moderatora Ruchu Światło-Życie Diecezji Rzeszowskiej

Ks. Mateusz Mądro - Z-Ca Moderatora Ruchu Światło-Życie Diecezji Rzeszowskiej

Ks. Tomasz Rusyn – Moderator Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie Diecezji Rzeszowskiej

Gdzie nas znajdziesz:

WWW: rzeszow.oaza.pl

Youtube: ruchswiato-zyciediecezjirz

Facebook: Oaza.drz

Instagram: oaza.rzeszow

E-mail: oazarzeszowska@gmail.com


Kontakt
Zamknij