Udostępnij

Modlitwa

Maryjo, Pani Nawiedzenia,
która z pośpiechem poszłaś w góry, by spotkać Elżbietę,
poprowadź nas na spotkanie ze wszystkimi, którzy na nas czekają,
abyśmy zanieśli im żywą Ewangelię: Jezusa Chrystusa, Twojego Syna i naszego Pana!
Pójdziemy z pośpiechem, bez zbytnich rozproszeń i bez zwłoki, z zapałem i radością.
Pójdziemy pełni pokoju, gdyż ten, kto niesie Chrystusa, niesie pokój,
a czynienie dobra jest najlepszym sposobem istnienia.
Maryjo, Pani Nawiedzenia,
niech za Twoją przyczyną ten Światowy Dzień Młodzieży stanie się dla nas wspólnym uwielbieniem Chrystusa, którego niesiemy, tak jak Ty go nosiłaś. 
Spraw, niech stanie się okazją do świadectwa i wzajemnego dzielenia się, do braterstwa i wdzięczności, do  poszukiwania tych, którzy wciąż czekają na Chrystusa.
Maryjo,
razem z Tobą przejdziemy tę drogę spotkania, by także nasz świat
mógł zjednoczyć się w braterstwie, sprawiedliwości i pokoju.
Pani Nawiedzenia,
pomóż nam zanieść Chrystusa wszystkim,
w posłuszeństwie Ojcu i w miłości Ducha.

Zgodnie z prośbą Komitetu Organizacyjnego w Lizbonie dniem szczególnej modlitwy za dzieło ŚDM jest każdy 23 dzień miesiąca. W tym dniu zapraszamy wszystkich oddanych sprawie spotkania w LIzbonie do wspólnej modlitwy

Kontakt
Zamknij